www.kajaki-fojutowo.pl

Wypożyczalnia kajaków - Fojutowo

Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

  1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych. Jedynie udostępnia i wypożycza oraz dowozi sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
  2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie po okazaniu dokumentu tożsamości. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry, według obowiązującego cennika.
  3. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
  4. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie, wypożyczający nalicza opłatę w cenie ustalonej w cenniku.
  5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazanie uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  6. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
  7. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią.
  8. Dzieci i osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
  9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby dokonać na rzecz innych osób.
Jesteś tutaj: Start Wypożyczalnia Regulamin wypożyczalni